ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιβεβαιώστε σε πραγματικό χρόνο τη Παροχή Υπηρεσιών με ένα απλό τηλεφώνημα

ΤΣΕΠΥ

Το Τ.Σ.Ε.Π.Υ. είναι ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου τηλεφωνικών κλήσεων για τη διαχείριση της προσέλευσης στην εργασία και τον έλεγχο περιοδικών ενεργειών (π.χ. περιπολιών) πραγματικού χρόνου, το οποίο υλοποιείται μέσω απλών τηλεφωνικών κλήσεων σε προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Με το τρόπο αυτό δεν χρειαζόμαστε πλέον τα ακριβά συστήματα ελέγχου προσέλευσης και περιπολίας, μειώνοντας έτσι αισθητά το κόστος διαχείρισης των παραπάνω υπηρεσιών.
Το Τηλεφωνικό σύστημα της EGT έχει πολύ μικρό κόστος και παρέχεται είτε ως ανεξάρτητο προϊόν και ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της συσκευής ανάγνωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος EGT.

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.