Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

 

Easy Guard Tour

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και αναπτύσσει αναγνώστες RFID με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου κινητού τηλεφώνου. Το σύστημα EGT αποτελείται από μια εφαρμογή web, ένα σύνολο αναγνωστών RFID δικής μας σχεδίασης και κατασκευής, καθώς και των ειδικά προγραμματιζόμενων καρτών.
To Easy Guard Tour είναι ένας εύκολο τρόπος για την απόδειξη της παρουσίας των υπαλλήλων σας και την επιβεβαίωση της παρουσίας τους σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Είναι ο απλούστερος τρόπος για να ξεκινήσετε. Δεν απαιτείται καμία απολύτως ρύθμιση ή προεργασία. Απλά κολλήστε τις ανθεκτικές προγραμματιζόμενες κάρτες μας στα σημεία ενδιαφέροντος και ξεκινήστε τη περιπολία. Η συσκευή μεταδίδει τα δεδομένα rfid ανάγνωσης στον εξυπηρετητή ιστού μέσω GPRS. Το αποτέλεσμα για τις ενέργειες που εκτελούνται από τους υπαλλήλους εμφανίζεται στην γραμμή και σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή Ιστού.

Σύστημα πραγματικού χρόνου

Η EGT Ltd ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων υλισμικού και λογισμικού, παρέχοντας συστήματα πραγματικού χρόνου για την επιβεβαίωση και διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών.

EGT cloud Εφαρμογή Ιστού

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ιστού της EGT, ο χρήστης της  μπορεί να διαχειριστεί λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας του (π.χ. πελάτες, εργαζόμενους, σημεία ελέγχου, αναγνώστες RFID κλπ.), να παρακολουθεί Online και σε πραγματικό χρόνο όλες τις δραστηριότητες των εργαζομένων , σημεία επισκέψεων κ.λπ.), να εντοπίζει τους υπαλλήλους, συσκευές και σημεία ελέγχου σε χάρτη. Να είναι ενήμερος σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τυχόν συμβάντα που προκλήθηκαν. Να εκτυπώνει στατιστικά στοιχεία του συστήματος και διάφορες εκθέσεις, κ.λπ.

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Διαχείριση επισκεπτών

Το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών μπορεί να καταγράψει τη χρήση των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένους επισκέπτες και να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη. Είναι ένα on-line, web-based σύστημα που προσφέρεται ως υπηρεσία.

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο  στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Made with ‌

HTML Website Builder