Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

ONLINE  Σύστημα Εκκένωσης 

Το ηλεκτρονικό σύστημα εκκένωσης της EGT έχει ως βασική και πρωταρχική λειτουργία την εγγραφή του προσωπικού, των επισκεπτών και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις που παρακολουθούνται. Για την υλοποίηση του συστήματος εκκένωσης EGT, δεν απαιτείται εγκατάσταση τυποποιημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις πύλες εισόδου. Η είσοδος ή η έξοδος καταχωρούνται στον φορητό αναγνώστη καρτών EGT στις πύλες ασφαλείας.

Γενική Τακτική Εκκένωσης

Όλοι οι οδηγοί και επιβάτες οχημάτων καταγράφονται πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από τις πύλες στις εποπτευόμενες εγκαταστάσεις.
Οι υπεύθυνοι ασφαλείας Εκκένωσης γνωρίζουν πλέον σε πραγματικό χρόνο πόσοι εργαζόμενοι, επισκέπτες και οχήματα βρίσκονται εντός της επιτηρούμενης εγκατάστασης.
Σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου εκκένωσης, οι υπεύθυνοι ασφαλείας μπορούν να εκτυπώνουν αλφαβητικές καταστάσεις προσωπικού και να γνωρίζουν ακριβώς πόσοι και ποιοι υπάλληλοι (και επισκέπτες) είναι κατά τη στιγμή της εκκένωσης στα επιτηρούμενα κτίρια. 

Το σύστημα εκκένωσης EGT μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση τυποποιημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η εφαρμογή του Συστήματος Εκκένωσης της EGT διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων εκκένωσης, αποφεύγοντας έτσι στη συνέχεια τυχόν και επικίνδυνες και περιττές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Διαχείριση επισκεπτών

Το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών μπορεί να καταγράψει τη χρήση των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένους επισκέπτες και να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη. Είναι ένα on-line, web-based σύστημα που προσφέρεται ως υπηρεσία.

Designed with ‌

Landing Page Builder