Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

 

Σχετικές Υπηρεσίες

Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη και σχεδιασμό καινοτόμων συστημάτων λογισμικού και υλικού, παρέχοντας καινοτόμα συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο και υπηρεσίες πληροφόρησης. Η εταιρεία μας αποτελείται από μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προηγμένων λύσεων και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση των πελατών μας, όσο πολύπλοκη αυτή μπορεί να είναι. Με 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ασφάλειας, ειδικευόμαστε στην παραγωγή υλισμικού και προϊόντων λογισμικού που σχετίζονται με την επιβεβαίωση και διασφάλισης της παροχής υπηρεσιών. Οι λύσεις μας ισχύουν για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης υπαλλήλων σε πραγματικό χρόνο, εστιάζοντας στα συστήματα επιτήρησης προσέλευσης και περιπολιών. Ως πρωτογενείς κατασκευαστές, παρέχουμε άμεση υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας, καθώς δεν είμαστε εισαγωγείς, και επομένως δεν εξαρτώνται από τους περιορισμούς των ξένων κατασκευαστών.

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Διαχείριση επισκεπτών

Το σύστημα διαχείρισης επισκεπτών μπορεί να καταγράψει τη χρήση των εγκαταστάσεων από συγκεκριμένους επισκέπτες και να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη. Είναι ένα on-line, web-based σύστημα που προσφέρεται ως υπηρεσία.

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο  στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Designed with ‌

Landing Page Builder