Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Security Excellence Awards 2019

Bronze βραβείο για το σύστημα εκκένωσης εγκαταστάσεων (evacuation system) της εταιρεία μας. 

Mobirise Website Builder

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Εκκένωσης Εγκαταστάσεων

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Εκκένωσης Εγκαταστάσεων

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μεθοδολογία και ένα σύστημα εκκένωσης εγκαταστάσεων (evacuation system), προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων διαδικασιών και δράσεων, μειώνοντας τη τρωτότητα του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος του, για την αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης που προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους, συνήθως υπό συνθήκες (χρόνο και έκταση) μη ελεγχόμενες (κατάσταση έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές.

Mobirise Website Builder

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ελέγχου Περιπολιών

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ελέγχου Περιπολιών

Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μια μεθοδολογία και ένα σύστημα ελέγχου της Περιπολίας Φρουρών (guard tour patrol system), η οποία στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης Εποπτείας της Παροχής Υπηρεσιών σε κλάδους γενικά της αγοράς που απασχολούν υπαλληλικό προσωπικό το οποίο εναλλάσσεται συνήθως σε βάρδιες, και απαιτείται να εκτελεί καθορισμένες περιοδικές εργασίες ελέγχου ή συντήρησης σε διάφορους χώρους.

Built with ‌

Website Builder Software