Εντοπισμός οχημάτων

Επιβεβαιώστε σε πραγματικό χρόνο τη θέση του οχήματό σας

Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 

Με την υπηρεσία cloud GPS της  EGT είναι δυνατόν να καταγράφει τις συντεταγμένες των κινήσεων των οχημάτων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία. Οι συσκευές EGT διαθετουν GPS trackers και έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στη μνήμη τους τα στίγματα της εκάστοτε κίνησης, να τα μετατρέπουν σε συντεταγμένες και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας  GPRS τεχνολογίας στην πλατφόρμα cloud της EGT για τον άμεσο εντοπισμό των οχημάτων.

Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.