Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Ωρομέτρηση προσωπικού

Λειτουργία cloud υπηρεσίας   
ωρομέτρησης (έναρξης-λήξης εργασίας) του προσωπικού.
Συμβατό με το Ψηφιακό Ωράριο & το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Αυτόματη αποστολή δεδομένων Έναρξης-Λήξης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Οθόνη Έναρξης - Λήξης.

Η online πλατφόρμα cloud  της Ωρομέτρησης Εργαζομένων παρέχει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή σελίδα προβολής Έναρξης - Λήξης Εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Mobirise

Ωρομέτρηση

Η υπηρεσία Καταγραφής  Έναρξης - Λήξης εργασίας της EGT στην οποία βασίζεται η ολοκληρωμένη λύση για τη παρακολούθηση της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από την εργασία τους, είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση της και να μην χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης υπολογιστή από τους χρήστες.

Εισαγωγή στην υπηρεσία.
Με την πληκτρολόγηση του κατάλληλου ονόματος και κωδικού χρήστη με δικαιώματα ωρομέτρησης  στη σελίδα εισόδου της υπηρεσίας cloud της EGT εμφανίζεται η αρχική ιστοσελίδα  της ολιστικής πλατφόρμας EGT.

Διαχείριση προσωπικού.
Από το μενού της αρχικής σελίδας μπορεί να διαχειριστεί εύκολα κάποιος το προσωπικό του οργανισμού από την επιλογή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. Μπορεί να επιλέξει την ΕΙΣΑΓΩΓΗ νέου υπάλληλου, την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ενός υπαλλήλου, την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ κάποιου υπαλλήλου ή ακόμα και την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση από την πλατφόρμα της EGT του υπαλλήλου.

Προετοιμαστείτε για το Ψηφιακό Ωράριο & το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
H  ολιστική πλατφόρμα EGT, επιτρέπει την επικοινωνία με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω κατάλληλης διεπαφής (API) βάσει των προδιαγραφών του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, ο οργανισμός σας αφενός διασφαλίζει την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα της ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ενώ παράλληλα είναι απόλυτα εναρμονισμένος με την προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mobirise


Εκτυπώσεις υπαλλήλων

Από το μενού ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ της πλατφόρμας EGT μπορούμε να έχουμε αναφορές στοιχείων των εργαζομένων ανά εταιρεία/κτίριο/διεύθυνση. Ακόμα μπορούμε να έχουμε ανά ειδικότητα υπαλλήλου και ανά νομό. 
Η υπηρεσία Ωρομέτρησης της EGT έχει την δυνατότητα καταγραφής και των οχημάτων των εργαζομένων. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχουν εργαζόμενοι με οχήματα εντός της εγκατάστασης.  

Κατά την διαδικασία εισόδου είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι και τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις με δικό τους όχημα. Η έναρξη και λήξη της εργασίας πραγματοποιείτε στην πύλη εισόδου εξόδου. 


Mobirise

Κάρτες  rfid

Η υπηρεσία Καταγραφής Έναρξης - Λήξης εργασίας της EGT στην οποία βασίζεται η ολοκληρωμένη λύση για τη παρακολούθηση της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από την εργασία τους χρησιμοποιεί κάρτες rfid. Από το μενού ΚΑΡΤΕΣ μπορεί εύκολα κανείς να δημιουργήσει και να αποδώσει μία κάρτα παρουσίας εργαζομένου στον αντίστοιχο υπάλληλο. Επίσης από το ίδιο μενού μπορεί να έχει εκτυπώσεις για το σύνολο των διατεθειμένων καρτών στους εργαζόμενους του οργανισμού.
Mobirise

Εκτυπώσεις Ωρών

Από το μενού ΑΝΑΦΟΡΕΣ και την επιλογή ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η πλατφόρμα της EGT έχει την δυνατότητα να παράγει αναφορές προς εκτύπωση για όλο το προσωπικό του οργανισμού/εταιρείας.
Μπορούμε να έχουμε εκτυπώσεις ανά εργαζόμενο, ανά διεύθυνση καθώς επίσης και συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά υπάλληλο ή ακόμα και ανά διεύθυνση. Εκτύπωση Έναρξεων - Λήξεων εργασίας.

Η online πλατφόρμα cloud  της Ωρομέτρησης Εργαζομένων παρέχει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή σελίδα εκτύπωσης Έναρξης - Λήξης Εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η υπηρεσία εξαγωγής δεδομένων Μισθοδοσίας (Payroll) της EGT έχει την δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων έναρξης-λήξης εργασίας. 

Employee Payroll Integration

Η διαδικασία εξαγωγής δεδομένων έναρξης - λήξης προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ανάλογα με τα προγράμματα και τους τύπους αρχείων - γραμμογράφησης  που χρησιμοποιεί. 


Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Created with ‌

Offline Website Maker