Ολιστική πλατφόρμα διασφάλισης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Έλεγχος παροχής υπηρεσιών.(Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)

Η πλατφόρμα EGT είναι ένας συνδυασμός software και hardware με τον οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των εργασιών που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί.
Ειδικότερα, αναφέρεται σε μια μεθοδολογία, η οποία ενδεικτικά αποσκοπεί σε αυξημένη απόδοση, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης των δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα στηρίζει τον χειριστή στην ορθή λήψη αποφάσεων.

Το σύστημα EGT έχει αναπτυχθεί βάσει ορθών πρακτικών οι οποίες προέκυψαν από:
• την εφαρμογή των αρχών ασφάλειας στη διαδικασία φρούρησης
• την ανάλυση των απαιτήσεων και των αναγκών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
• τη λεπτομερή και σχολαστική καταγραφή των επιχειρησιακών κενών στην καθημερινή δραστηριότητα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης
• την ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και την ενδελεχή μελέτη επιστημονικών έρευνών που σχετίζονται με την υλοποίηση αλγορίθμων περιπολίας σε φυλασσόμενες περιοχές.

Η συσκευή ανάγνωσης EGT είναι μία καινοτόμος φορητή ηλεκτρονική συσκευή χειρός που αποσκοπεί στην ανίχνευση, ανάγνωση, καταγραφή και αποστολή δεδομένων από και προς RFID αισθητήρια (κάρτες).
Η συσκευή EGT έχει:
• ενσωματωμένο πομποδέκτη GPRS με global SIM κάρτα δεδομένων.
• ενσωματωμένο GPS
• ενσωματωμένο Bluetooth
• ενσωματωμένο αναγνώστη τεχνολογίας RFID
• ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός
• ενσωματωμένο αισθητήρα επιτάχυνσης
• ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας
• βομβητή και δόνηση για ειδοποίηση του χρήστη.

Χρησιμοποιεί μνήμη eeprom 32Mbyte για να αποθηκεύσει τα δεδομένα που συλλέγει. Ο συνολικός αριθμός δεδομένων ανάγνωσης που μπορεί να αποθηκεύσει η συσκευή είναι 27.618 εγγραφές.

Η συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη δεδομένων αναβάθμισης μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS - internet. Όλες οι συσκευές με παλιά έκδοση προγράμματος ενημερώνονται αυτόματα μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Η συσκευή ανάγνωσης EGT αποστέλλει τα δεδομένα που συλλέγει στην εφαρμογή Νέφους (cloud) σε πραγματικό χρόνο (real time).

Eφαρμογή Νέφους EGT.

Η εφαρμογή Νέφους (cloud) έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

• H αρχική σελίδα της εφαρμογής Νέφους βασίζεται στο πρωτόκολλο https, το οποίο παρέχει ασφαλή κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

• Η είσοδος στις αποθηκευμένες πληροφορίες βασίζεται στα διαπιστευτήρια του χρήστη. Κάθε χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώματα (προβολής, επεξεργασίας, διαγραφής) και έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που τον αφορούν.

• Η είσοδος είναι δυνατή από κάθε online συσκευή (υπολογιστή, ταμπλέτα, ή κινητό τηλέφωνο) που διαθέτει εφαρμογή φυλλομετρητή (browser).

• Η εφαρμογή Νέφους (cloud) έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των εφαρμογών τύπου Διαχείρισης Πελατειακών Πόρων (Customer Resource Management).

• Υλοποιεί πρωτοποριακό σύστημα ενημέρωσης επί συναγερμών που προκύπτουν από τη μη τήρηση των κανόνων ωραρίου, ενημερώνοντας αυτόματα τον ενδιαφερόμενο με ποικίλους τρόπους (SMS, email, άμεση κλήση τηλεφώνου, κλπ).

Μέσω της εφαρμογής cloud ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να:

• Διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την εταιρεία του (π.χ. Πελάτες, Υπάλληλοι, Μονάδες Παροχής Υπηρεσίας, Σημεία Ελέγχου, κάρτες RFID (προσωπικού ή σημείων ελέγχου), Συσκευές Ανάγνωσης, κλπ).

• Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες των υπαλλήλων του (π.χ. ενάρξεις / λήξεις βάρδιας, ελέγχους σημείων, ελέγχους κατάστασης, επείγουσες κλήσεις συμβάντων, κ.λπ.).

• Λαμβάνει συναγερμό σε κάθε παρέκκλιση του προγράμματος του προσωπικού (π.χ. καθυστερημένη έναρξη εργασίας, πρόωρη λήξη εργασίας, ελλιπής έλεγχος σημείων, κ.λπ.)

• Παρακολουθεί στο χάρτη της θέσεις Υπαλλήλων και Οχημάτων, των Μονάδων Παροχής Υπηρεσίας, των Συσκευών και των Σημείων Ελέγχου.

• Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που εγείρονται από την μη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων,

• Εκτυπώνει επιλεκτικά αναφορές, στατιστικά στοιχεία καθώς και δεδομένα.

• Ρυθμίζει απομακρυσμένα τις λειτουργίες της συσκευής.


Συσκευή EGT

Η συσκευή EGT είναι μία έξυπνη συσκευή η οποία δεν καταγράφει απλώς το rfID και το χρόνο ανάγνωσης της κάρτας αλλά ελέγχει πρώτα τα στοιχεία που συλλέγει και δεν εισαγάγει περιττά δεδομένα στην εφαρμογή όπως επίσης δεν επιτρέπει την παρέκκλιση του σχεδιασμού στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Όλες οι συσκευές συγχρονίζουν την ημερομηνία και την ώρα τους με τον server της εφαρμογής και έτσι δεν υπάρχει διάφορα μεταξύ συσκευών στους χρόνους ανάγνωσης.  

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των συσκευών ρυθμίζονται απομακρυσμένα μέσα από την εφαρμογή Νέφους (cloud) έτσι ώστε να είναι δυνατόν αυτός που σχεδιάζει την εφαρμογή παρακολούθησης της υπηρεσίας ελέγχου - συντήρησης να ρυθμίζει απομακρυσμένα τη λειτουργίες και τις δυνατότητες των συσκευών χωρίς να απαιτείται κανένας χειρισμός από το χρήστη.

 • H αρχική σελίδα της εφαρμογής Νέφους βασίζεται στο πρωτόκολλο https, το οποίο παρέχει ασφαλή κρυπτογραφημένη επικοινωνία.
 • Η είσοδος στις αποθηκευμένες πληροφορίες βασίζεται στα διαπιστευτήρια του χρήστη. Κάθε χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώματα (προβολής, επεξεργασίας, διαγραφής) και έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που τον αφορούν.
 • Η είσοδος είναι δυνατή από κάθε online συσκευή (υπολογιστή, ταμπλέτα, ή κινητό τηλέφωνο) που διαθέτει εφαρμογή φυλλομετρητή (browser).
 • Η εφαρμογή Νέφους (cloud) έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των εφαρμογών τύπου Διαχείρισης Πελατειακών Πόρων (Customer Resource Management).
 • Υλοποιεί πρωτοποριακό σύστημα ενημέρωσης επί συναγερμών που προκύπτουν από τη μη τήρηση των κανόνων ωραρίου, ενημερώνοντας αυτόματα τον ενδιαφερόμενο με ποικίλους τρόπους (SMS, email, άμεση κλήση τηλεφώνου, κλπ).
 • Ο χρήστης διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την εταιρεία του (π.χ. Πελάτες, Υπάλληλοι, Μονάδες Παροχής Υπηρεσίας, Σημεία Ελέγχου, κάρτες RFID (προσωπικού ή σημείων ελέγχου), Συσκευές Ανάγνωσης, κλπ).
 • Ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες των υπαλλήλων του (π.χ. ενάρξεις / λήξεις βάρδιας, ελέγχους σημείων, ελέγχους κατάστασης, επείγουσες κλήσεις συμβάντων, κ.λπ.).
 • Ο χρήστης λαμβάνει συναγερμό σε κάθε παρέκκλιση του προγράμματος του προσωπικού (π.χ. καθυστερημένη έναρξη εργασίας, πρόωρη λήξη εργασίας, ελλιπής έλεγχος σημείων, κ.λπ.)
 • Παρακολουθεί στο χάρτη της θέσεις Υπαλλήλων και Οχημάτων, των Μονάδων Παροχής Υπηρεσίας, των Συσκευών και των Σημείων Ελέγχου.
 • Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που εγείρονται από την μη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων,
 • Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώνει επιλεκτικά αναφορές, στατιστικά στοιχεία καθώς και δεδομένα.
 • Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίζει απομακρυσμένα τις λειτουργίες της συσκευήs.

MAN DOWN. 

Η συσκευή EGT διαθέτει αισθητήρα κίνησης για να ανιχνεύει την κίνηση της συσκευής από τον χρήστη. Με αυτό το αισθητήριο μπορούμε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις όπως λιποθυμία του εργαζόμενου ή σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά την ώρα εργασίας του, κυρίως σε περιπτώσεις όπου αυτός εργάζεται μόνος. Όταν έχει ενεργοποιηθεί κατά το σχεδιασμό της παροχής υπηρεσίας και την βάρδια εργασίας του εργαζόμενου η ανίχνευση κίνησης από τη συσκευή, αν η συσκευή διαπιστώσει ακινησία άμεσα ενημερώνει την εφαρμογή και τους υπεύθυνους για την κατάσταση της.


Εργασιακή παρακολούθηση

Οι διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού χρειάζονται στοιχεία σχετικά με το κόστος των απουσιών των υπαλλήλων του οργανισμού τους για να κερδίσουν την υποστήριξη από τη διοίκηση και για να εστιάσουν σε μια στρατηγική ελέγχου απουσιών

Διαχείριση περιπολιών

Το λογισμικό διαχείρισης περιπολιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος E-Guard Tour, το οποίο αποτελείται λογισμικό, αναγνώστες καρτών και σημεία ελέγχου RFID

Σύστημα Εκκένωσης

Το Σύστημα Εκκένωσης της EGT είναι ένα on-line πληροφοριακό σύστημα έξυπνης εκκένωσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει δυναμικά τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το χώρο στο συντομότερο χρονικό διάστημα.