Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Συμμετοχή στο  83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor